Project: OUT THERE (IN THIS WORLD)
Sound/photo installation
OUT THERE (IN THIS WORLD) 2010
Sound/photo installation. 3 speakers mounted directly into wall beside 30 colour photographs of ice.
<< back

Audio track:

BEGINNING 3.06 min
MIDDLE 1.46 min
END 3.26 min

Location: EISCAT facility, Adventsdalen, Svalbard

Photo/sound installation OUT THERE (IN THIS WORLD), 2010 is inspired by a scientific/commercial event at EISCAT facility in Svalbard, June '08. EISCAT, a incoherent scatter radar system, is used to study many different phenomena in the upper atmosphere and ionosphere and is located in an area outside Longyearbyen, Svalbard.
During my stay in Svalbard, November 2008, I made audio recordings at this location. The silence is significant, but due to strong electromagnetic radiation emitting from the facility, the recorded sounds are pulsating disturbances which vary in strength. I have been editing the recordings to create an atmospheric sound – like a orchestra rehearsing a final version before the first performance or an extraterrestrial encounter from an other world.


In about 44 years the planets around the star 47 Ursae Majoris in the constellation Ursa Major will be reached by the world's first advertising. The thing is not the content itself, but the fact that we are sending a message with the underlying intelligence, says Tony van Eyken, EISCAT director of the film to be broadcast. - It's a way to increase public awareness of space research centre EISCAT, he says.
The company has launched a competition in the UK where the public may record a 29 seconds long commercials that will be advertised to the aliens. On June 12, EISCAT sends out the winner, in the direction of the Big Dipper. In Ursa Major (part of Big Dipper) a star - 47 Ursae Majoris, similar to our own sun and surrounded by a few Earth-like planets - could support life. The advertising film will be sent from the EISCAT's 500-MHz radar on Svalbard, and it will take a while before it arrives.
47 Ursae Majoris is located 44 light years away. - But the signals will remain in space forever, until they disappear in the cosmic microwave background radiation.


The series of 30 photographs is captured at Svalbard during Feb 2010. Winter came late to the island - unusually late.
In January, the ground was bar, then came rain which froze into ice. The ice lay like a thick crust covering the ground. In several layers. Air bubbles, black carbon, soil - frozen in the thick ice. Like walking on a thin glass surface with outer space under my feet or looking at google earth on my computer screen and zooming into the pole areas frozen world.

The photo/sound piese deals with commercialism and capitalism vs science, climate awareness and constant search to understand the world.


Catrin Andersson, 2011

BEGINNING 3.06 min

MIDDLE 1.46 min

END 3.26 min

OUT THERE (IN THIS WORLD), 2011. 30 colour photographs and sound. Installation view at ELASTIC gallery, Malmö

Text in Swedish:

OUT THERE (IN THIS WORLD) utgår från en vetenskaplig/kommersiell händelse på EISCAT anläggningen på Svalbard i juni -08. EISCAT används för att studera många olika fenomen i övre atmosfären och jonosfären och är placerad vid gruva 7, här slutar allmän väg. Under min vistelse på Svalbard under november 2008 gjorde jag ljudupptagningar på platsen. Tystnaden är påtaglig men genom den starka elektromagnetiska strålning som anläggningen avger är ljudet som spelas in pulserande störningar som skiftar i styrka. Ljudupptagningen har bearbetats och är en del i en installation med tillhörande fotografier.


Om 44 år nås planeterna kring stjärnan 47 Ursae Majoris i stjärnbilden Stora björnen av världens första reklam. – Grejen är inte innehållet i sig, utan det faktum att vi sänder ut ett meddelande med bakomliggande intelligens, säger Tony van Eyken, chef för EISCAT som ska sända filmen. – Det är ett sätt att öka allmänhetens kunskap om rymdforskningscentret EISCAT, säger han. Den 12 juni sänder EISCAT ut det vinnande bidraget, i riktning mot Karlavagnen. I Stora björnen (där Karlavagnen ingår) finns stjärnan 47 Ursae Majoris som liknar vår egen sol och omges av ett par jordliknande planeter – som skulle kunna härbärgera liv. Reklamfilmen sänds från EISCAT:s 500 MHz-radar på Svalbard, men det dröjer ett tag innan det kommer fram. 47 Ursae Majoris ligger 44 ljusår bort. – Men signalerna kommer att fortsätta ut i rymden för evigt, tills de försvinner i den kosmiska bakgrundsstrålningen.

Text av Eva Barkeman för TENTAKEL (En nättidning från vetenskapsrådet, ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap)


Fotografierna i installationen OUT THERE (IN THIS WORLD) är tagna på Svalbard under feb 2010. Vintern kom sent till ön - ovanligt sent. Under januari låg marken bar, sedan kom regnet som frös till is. Isen lade sig som en tjock skorpa över marken. I flera lager. Infrusna luftbubblor, svart kol, jord - fastfruset i isen. Som att vandra på en tunn glasyta med rymden under ens fötter.

Catrin Andersson, 2011

View of the EISCAT facility located 3 km from Longyearbyen, Svalbard.