URBAN JUNCTION


Fotoprojeket belyser platser/områden vars utveckling genom placering, har genomgått extremt design eller motsatsen, blivit totalt förbisedda.
Gränsen mellan högt utvecklat kontrollerat område och mindre intressanta utvecklingsområde skapat ett distinkt glapp av motsägelse, en växande syn i dagens stadsmiljö.


5.0 ”Control space is constantly searching for the next realm of exploration, the next window of oppertunity.”
Sze Tsung Leong i MUTATIONS, 2000.


Genom att använda det demokratiska transportsystem - lokaltrafiken, kan man hitta
utmärkande platser i detta gränsland som markerar stadens ytterkant; slutstationen för var och
en av lokaltrafikens alla busslinjer. Gränsen löper runt städerna och bildar en ring som markerar det ”kontrollerade området”, utvecklingszonen.


3.0 ”Control space deformes what used to be considered the urban. Not only have the traditional distinctions between public/private, inside/outside, far/near been eclipsed by this far more effective, rapid, and ”invisible” cartography of informational analysis, saturation, and regulation; in the wake of control space, the three binarieshave been surreptitiously mutated, topologically reconfigurated, systematically coerced, while still beliving in their former authority”
Sze Tsung Leong i MUTATIONS, 2000.


Enorma multifunktionella/allt-under-ett-tak komplex med shopping/underhållnings aktiviteter kontrollerar ofta dessa områden. Här blir konfrontationen mellan överexploaterat område och outvecklat område distinkt genom de extrema tilltagna försöken att sammanföra designad natur och arkitektur med områdets ursprungliga miljö och på så sätt bilda en så säker och ”oförfalskad” atmosfär för konsumenten som möjligt.
Resultatet blir oftast det motsatta. Genom att isolera ett områdes markanta utveckling och sammanföra dessa med ett annat områdes vision från samma linje som löper runt staden blir tecknen på hur ett samhälle utvecklas synligt.
Under denna förändringsperiod kommer områden att fortsätta att förflytta sig och expandera för att kunna anpassa sig till en aldrig vilande urban tillväxt.
Projektet har genomförts i Edinburgh, Skottland och är representerat genom en bok och publicerat i tidskriften PAsystem, Protoacademy, Edinburgh.


Catrin Andersson, 2002