2003

URBAN JUNCTIONSignal gallery

Malmö, SWEDEN

 

<<

 
 
 
 
 
   
SIGNAL
 
Catrin Andersson
Kajsa Dahlberg
Christian Hillesø
Tova Mozard

 
21 februari 2003 - 16 mars 2003
Vernissage fredag 21 februari kl. 19-21
Öppet tors-fre 14-18, lör-sön 12-16
 
Signal är stolta att presentera vår utställning med Catrin Andersson, Kajsa Dahlberg, Christian Hillesø och Tova Mozard, fyra unga konstnärer som bor och arbetar i Malmö och Köpenhamn.   
 
Catrin Andersson, fotograf baserad i Malmö, visar verket Urban Junction, en visuell berättelse om stadens gränsland. Med det lokala transportsystemet kan man färdas mot denna zon, stadens slutstation. Ett kontrollerat område, men med platser som förflyttas eller försvinner då staden expanderar. Bilderna präglas av en sällsam alienation, en svårighet att platsbestämma dem.
 
Med filmen Whiteout presenterar Kajsa Dahlberg ett närmast vitt dokument, där efterbearbetning i form av bildtexter blir det som skapar berättelsens narrativa struktur. Vi hör filmens skapare berätta att hon känner sig uttröttad av alla bilder hon exponeras för och hon reagerar genom att inte vilja utsätta betraktaren för fler bilder. Bildens metaforiska dragningskraft ifrågasätts, men ställs på sin spets inför det faktum att även bilden av ett ”ingenting” i slutändan är en metafor.
 
Christian Hillesø kommer att presentera ett antal affischer och en text med titeln Prosperous few and restless many, gjorda speciellt för utställningen på Signal. I sitt arbete betonar han betydelsen av att reflektera kring sin samtid. En växande oro kring likgiltigheten för det annalkande kriget i Irak och ett behov av reaktion är utgångspunkten för de verk som visas.
 
I verket Cowboy Russ av Tova Mozard skapas två sorters bildberättande, som behandlar själva berättandets makt och hur detta påverkar och förflyttar oss som betraktare.
En man återberättar en scen från filmen ”The magnificent seven” från 1960. I sin roll som återberättare gestaltar han samtidigt filmens olika karaktärer. När den spännande upplösningen är kommen är därmed även berättarens uppdrag slutfört, men i detta fall förblir denne som fastväxt i sin sista slutpose under lika lång tid som det tog honom att berätta historien. Scenen är en duell. Underhållning och vad som kan tyckas vara dess motsats blir här saker som pekar på betraktarens roll som tolkare och medaktör.
 
Välkomna!
 
Tack till Malmö Kulturnämnd och Statens Kulturråd
SIGNAL, Södra Skolgatan 31 (ingång Barkmansgatan), 214 22 Malmö
t: +46 (0)40 97 92 10, e-post: signal.galleri@swipnet.se