SOLASTALGIA
Kalmar konstmuseum
Feb 25th - April 23th 2023.
Exhibitiontext/catalogue >>

Ancient blue, 2019 (left) and Glaciären (Sara Ugma), 2022 (right). Photo: Kalmar konstmuseum

SOLASTALGIA

Klimatkrisen är en komplex utmaning och den är här och nu. Det handlar om fakta, rapporter, siffror och diagram men också om känslor, existentiell oro och förluster. Debatten om klimatet intensifierats hela tiden, larmrapporter och klimatkonferenser avlöser varandra. För den enskilda människan kan man fråga sig om det är möjligt att möta framtidens utmaningar utan att tappa greppet om tillvaron? Hur ska världens befolkning långsiktigt balansera med jordens naturresurser?

Utställningens titel kommer från ett begrepp myntat 2003 av den australiensiska ekofilosofen Glenn Albrecht. I sin forskning undersöker han bland annat förhållandet mellan miljöförstöring och försämrad mental hälsa (sorg) för de som bor nära områden som förändras. Glenn Albrechts forskning har kommit att användas inom såväl tvärvetenskapliga diskussioner som inom film, litteratur och konst. I verket Solastalgia har den nederländska konstnären Eline Kersten (f.1994) använt begreppet som utgångspunkt för att undersöka hur människor berörs av nedläggningen av ett kalkstensbrott i Nederländerna. I filmen visas hur en omvandling skett från industri till naturområde och olika röster lyfts fram från berörda människor. Eline Kersten visar hur en plats kan bära på många olika minnen och hur sorgen och berättelsen kan se olika ut beroende på vems perspektiv som beaktas.

Catrin Andersson (f. 1974) bryter i sin tur ner detaljer från vetenskaplig forskning och visualiserar det synliga och, för det mänskliga ögat, osynliga världar i teckningsserien Glaciär (Sara Ugma) (2022). Hon intresserar sig för händelser som påverkat eller kommer att påverka naturen. När hon hörde om en skogsbrand som våren 2022 härjade nära glaciären Sara Ugma i Himalaya ville hon omsätta det i bild. Forskare uttryckte oro över hur sotet från elden riskerade medföra negativ snösmältning från glaciären. Parallellt läste hon om hur extremtemperaturer blir allt vanligare och att färgen röd inte längre räcker till för att markera den varmaste zonen – en färgblandning av magenta och blåviolett har fått läggas till för att illustrera temperaturer mellan 51–54 grader.

Text: Kalmar konstmuseum

 

Glaciär (förlopp), 2022. Photo: Kalmar konstmuseum
Glaciären (Sara Ugma)l, 2022 and Glaciär (förlopp), 2022. Photo: Kalmar konstmuseum
Ancient Blue, 2019. Photo: Kalmar konstmuseum