BLUE OCEAN EVENT
ELASTIC Gallery
Sept 26th - Oct 24th 2020.

Open Blue, 2020, In Flow, 2020 & Legend l, 2020. Photo: Niklas Hansson

Blue Ocean Event

Text in english >>

Catrin Anderssons konstnärskap genomsyras av undersökningar av processer, skeenden, materialens uppbyggnad och en analys av vår samtid och framtida livsvillkor utifrån forskningen, händelser och förändringar i vårt klimat.

Blue Ocean Event kretsar kring vatten och dess olika former såsom flytande, ånga, och is; samt dess egenskap som informationsbärare. Våra världshav är en av nycklarna till vår framtid, och deras olika skikt med skiftande temperaturer skapar förutsättningarna för Arktis isar. Men idag står vi inför förändringar där de olika lagren av vatten riskera att blandas och skynda på avsmältningen, som kan innebära ett accelererande förlopp. 

Ultramarin är ett pigment som traditionellt var mycket dyrbart och utvanns från en bergart som heter lapis lazuli, idag framställt syntetiskt. Pigmentets namn refererar till att dess ursprung hittas bortom haven. På samma sätt ligger Anderssons referenser bortom vår fascination för havsisarnas yta och delvis bortom vår tidshorisont. Då vi måste se att konsekvenserna av hur vi agerar idag ligger i en nära framtid, de kommer att synas för framtida generationer. Legend I och Legend II (2020) samt Influencer (2020) är som tvillinghändelser, de skapas i symbios och är avtryck och spegelbilder av varandra. Verken framträder då vatten forsar över de kol och pigment täta pappersytorna, likt rörelserna i de varma och kalla skikten under Arktis isar. Vetenskapens modeller för dessa förändringar ger en föraning deras teckenförklaringar kallas just Legend, verkens kvadratiska format, känns igen från kartbilder över världshaven, där olika havsströmmars normala och framtida vägars påverkan beskrivs.

Verken In Flow, Open Blue och Blue Event 1-5 (2020) är gjorda av pigment slam och rester från utställningens andra verk serier bestående av kol och ultramarin blått pigment. Kol och pigment slammet från processen av en serie verk tillblivelse färgar in och sätter avtryck i de övriga verken i utställningen, på samma sätt som våra handlingar idag ger ekon/svallvågor in i framtiden.

Pappersytorna har spår av cirkulära rörelser, som strömmar och flöden. De är skapade av en dans med en passare, likt gamla tiders sjöfarares läsning av kartor. In Flow och Open Blue är som närbilder där hela ytan är täckt, och vi snabbt förlorar oss i rörelsen och upprepningar. Serien Blue Event I-V antyder den acceleration som vår påverkan av vårt klimat lyfts fram i vetenskap och forskning. Det är dessa rörelser som den perfekta cirkeln i Open Blue antyder. Ett Blue Ocean Event då världshavens skikt ligger öppna och är sammanblandade i en point-of-no-return, där vi står inför en helt ny och omkullkastande era.

Ola Gustafsson
September 2020
Open Blue, 2020 & In Flow, 2020. Photo: Niklas Hansson
Open Blue, 2020. Photo: Niklas Hansson
In Flow, 2020. Photo: Niklas Hansson
Legend l, 2020. Photo: Niklas Hansson
Legend l & Legend ll, 2020. Photo: Niklas Hansson
Blue Event V, 2020. Photo: Niklas Hansson
Legend ll, 2020. Photo: Niklas Hansson
Blue Event lV-ll, 2020, Influencer, 2020, Blue Event l, 2020. Photo: Niklas Hansson
Blue Event lV-ll, 2020. Photo: Niklas Hansson
Blue Event lV, 2020. Photo: Niklas Hansson
Blue Event lll, 2020. Photo: Niklas Hansson
Blue Event ll, 2020. Photo: Niklas Hansson
Influencer, 2020 & Blue Event l, 2020. Photo: Niklas Hansson
Influencer, 2020. Photo: Niklas Hansson
Blue Event l, 2020. Photo: Niklas Hansson