TILL HAVS (eng. AT SEA)

Varberg Konsthall - group exhibition

19/3 - 25/4, 2011
Catrin Andersson, Henrik Lund Jørgensen, Apokalypse Labotek, Anna Ling, Pia Mauno, Kristina Müntzing, Johan Thurfjell
          
          Curator: Anna Johansson

På ändlös led är livet fritt, ej trives tvång,
När havet sjunger, grönt och vitt, sin höga
frihetssång
Till havs, till storms, du djärva jakt,
Till storms, till havs, var man på vakt,
Till havs!


Jussi Björling,1953

HEAVY LOSS - one of the most frequently used phrases to describe the financial world in 2009.
Various factors are interrelated and as a parallel to the turmoil in the financial world this also is reflected in the approach to climate change. The common will to change and add the path for future of our planet is strengthened by the apparent impact of human consumption of Earth's resources provide. A clear influence is the massive loss of ice in Antarctica through dramatic scenes makes us understand how quickly it can change. Huge land areas disappear every year from the South Pole where the ice is broken off. This ice can not recover unless the earth is undergoing a new Ice Age.
The loss of ice allows for new areas of the world to be exploited. Where there previously lay year-round ice has now turned into open water and different nations claim the hidden natural resources which have been embedded and inaccessible during meter thick ice.
The Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research (Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research, AWI) in Germany have carried out measurements over the years and studied the environment and wildlife in the Antarctic ice. The project PALAOA intercepting two hydrophones (underwater microphones), the world beneath the ice. Signals are sent on to the German research station Neumayer Base, Antarctica, which then broadcast by satellite link on to the AWI in Germany and the public with live broadcasts on the Internet. The station is located on PALAOA Ekstöms penencula. It is unmanned and is powered entirely by solar and wind power.
Sound installation HEAVY LOSS consisting of cut out holes in a wall forming the word HEAVY LOSS. Inside the wall a sound is played from PALAOA project - a live farewell concert from below the Antarctic ice - one of Earth's last untouched places are disappearing. Man's continued stubbornness of exploiting the earth's resources and short-term thinking goes hand in hand with the tremendous loss we have to live with when the ice at the poles melts.

Installation view at Varberg Konsthall, 2011

Grupputställningen Till Havs tar sin utgångspunkt i Varbergs och Konsthallen/Hamnmagasinets läge, alldeles intill havet. Vinden, doften och stränderna sätter sin karaktäristiska prägel på omgivningen. Det havsnära läget är också attraktionskraften som lockar sommarturisterna och en grundbult för ekonomin. Men vad är havet egentligen, utöver ett marknadsföringsmässigt säkert kort? Vad har människan för relation till havet idag, och hur har relationen sett ut genom historien?


Sex konstnärer och en designduo har bjudits in för att, med olika konstnärliga uttryckssätt, belysa vårt förhållande till havet. Utställningen lånar sin titel från Jussi Björlings klassiska framförande från 1953, där havet utgör sinnebilden för vår frihetslängtan, en föreställning som är lika giltig idag.
Verken i utställningen närmar sig havet som natur och kultur och deras växelverkan med varandra. De olika aspekterna av havet går in i varandra och återkommer i utställningen på flera plan; havet som spelfält för politisk och kulturell handel, som arena för territoriella positioneringar och de konsekvenser det får för havets miljömässiga tillstånd. Verken i utställningen återknyter även till teman som behandlats i konsthistorien allt sedan 1800-talet och visar deras aktualitet än idag: havet som källa för våra drömmar och myter, havet som plats för längtan och förlust.

Anna Johansson, Curator

Source:
© The Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research
http://www.awi.de

LINK TO PALAOA LIVESTREAM - PALAOA - Transmitting live from the Ocean below the Antarctic Ice >>