. 
VARA VATTEN
Public commission
Status: Completed Aug. 2016

Sala stadspark

Sala

<< back

VARA VATTEN

Ljudspår: https://soundcloud.com/catrin-andersson/vara-vatten/s-WFkjK


Den konstnärliga gestaltningen VARA VATTEN inspireras av vattnets resa genom Salatrakten och belyser vattnets betydelse för stadsparkens tillkomst. Hela parken präglas i grunden av gruvans tidigare verksamhet och det vattensystem som användes för gruvhantering, vattenkraft och transporter. Ytorna i verket är gjorda av reflekterande envägssäkerhetsglas och hela skapelsen har formen av en hexagon med en bakomliggande tanke. Vatten är ett nätverk av vätebundna molekyler. Det kan bildas många olika strukturer av detta nätverk. En är hexagonen som består av sex olika vattenmolekyler. Just denna struktur lär vara osedvanligt hälsosam. Ett vatten med en hexagonstruktur får kvaliteter som vanligt vatten inte har och har genom tvärvetenskaplig forskning visat sig kunna ha just en hälsobringande effekt. Verket är en ljudinstallation som bygger på ljudupptagningar från platser runt om i Salatrakten. Ljudinspelningarna blir en tillbakablick av vattnets väg från Olov Jons damm, genom Silvköparen och Långforsen vidare till Mellandammen och Ekeby dammar och slutligen ner till Sala silvergruva.
I ljudinstallationen finns även upptagningar från Christinasjön, 155 meter ner i Sala silvergruva och ljud som på olika sätt reflekterar vattnets närvaro och resa genom gruvans olika rum. Ljudspåret börjar med en resa upp till ytan via gruvans hiss – och avslutas med en psalm (som sjöngs av gruvarbetare på väg ner i schaktet för att få välsignelse inför deras kommande arbete i djupet) och återfärd ner med hissen till 155 meter djup. VARA VATTEN är vattnets egna berättelse, en återblick genom tid och rum.
Den inramande formen gör att stannar ljudet kvar inuti skulpturen och skapar ett skyddande hölje runt den som befinner sig där inne. Skulpturen skapar en lekfullhet och verket kan uppfattas olika beroende på ljus, väder, årstid och rörelser runt omkring.

Catrin Andersson, 2016

VARA VATTEN, 2016.
<< back