. 
TIME PIECE
Status: Proposal

Indoor art commission. 12 geometric shapes in 6 mm polished brass hanging from roof/floor base in light shaft, New Karolinska Solna, Stockholm

Stockholms Läns Landsting

<< back

Gestaltningsförslaget TIME PIECE består av 11 geometriska former bildar en hängande mobil mitt i ljusschaktet och monteras genom att kopplas i varandra. Form nr 1 är golvbaserad och placerad på en 2-2,5 m lång mässingsstång som är direktmonterad i golvet. TIME PIECE utgår från navigering, tiden, positiv energi och den vertikala utformningen av rummet. Vid en workshop i oktober 2012 där konstnärer och personal på Huddinge Sjukhus träffades, utryckte personalen en önskan om hur konsten kunde vara till hjälp för att navigera sig runt platsen.


Time piece: a device which indicates the time but does not strike or otherwise audibly mark the hours.
Collins English Dictionary


Gestaltningsförslaget skapar en stilla dialog mellan platsen och människor som vistas där. Långsamma skiftningar sker genom konstverkets placering mitt i ljusschaktet. Varje form ligger fritt i varandra. Den högblanka ytan i formerna plockar upp rörelser runt omkring i korridorer och rum. Dagsljuset passerar ner genom ljusschaktet och verket. Den vertikala konstruktionen av 6 mm mässing minimerar ljussvinnet i rummet och förstärker istället det ljus som kommer in genom taket och skapar en varmt känsla som sprider sig runt om i de angränsande korridorerna. Under vinterhalvåret när mörkret kommer tidigt plockar verket upp ljuset från korridorerna och sprider det runt ljusschaktet.
Jag vill arbeta med en varm färg som mässingen har för att ge kontrast till golvets blåa ton i korridorerna som sträcker sig runt om hela ljusschaktet.

Verket bygger på helhet och balans. De geometriska formerna har en öppning i ytan där delarna hakar i varandra, förutom den runda formen högst upp som är hel i sin yta.
Verket hänger centrerat i ljusschaktet med cirkelformen (överst, form nr. 12) placerad i mitten av plan 11. Från cirkelformen går en kraftig vajer upp till fästanordningen i balken där verket sitter förankrat. Det golvbaserade mässingsröret (form nr 1) är placerat i mitten av rummet och bildar en horisontell linje baserad på cirkelformens (form nr 12) innersta omkrets.

<< back