. 
LOST AND FOUND
Status: Completed 2016

Digital photo on glass door, main entrance, Parkskolan, Kristianstad

Kristanstad kommun, KC Syd

<< back

Mönstret i entrédörrarna kan vid första mötet verka abstrakt. När man närmar sig särskiljer sig detaljerna från varandra genom färg, linjer och form. Mönstret har arbetats fram genom att konstnären ”känt av” föremål med silkespapper och kol. Avtrycken bildar detaljrika linjer beroende på hur silkespappret omslutit föremålet.
Föremålen är upphittade i och utanför Parkskolan; en penna på golvet, ett suddgummi på en stol, en bok på en bänk, en pinne, saker
som verkar ha tappats eller kastats. Föremålen “ritas av” och läggs tillbaka. Med andra funna ting bildar de tillsammans en ny mening och gemenskap i konstverket på skolans entrédörrar.
Konstverket fortsätter i det runda fönstret vid sidan av entrén. Den cirkulära formen kan liknas vid ett öga och bildar en mänsklig
koppling till mönstret i dörrarna, vidgar berättelsen och låter fantasin flöda. Glaset är belyst inifrån med en mindre strålkastare som
förhöjer känslan av hur ögat är vaket och hela tiden letar efter nya saker och ting att upptäcka, dag som natt.


<< back