LEVANDE LEGEND (Eng. LIVING LEGEND)
Sculpture, 3 parts, in metall mounted on fasade of residence building.
Status: Completed 2022

Kustgatan 3

Göteborg, Sweden

<< back

 

LEVANDE LEGEND, 2022

På det stora 60-talshuset på Kustgatan syns olika ljusreflekterande former i metall, som alla anspelar på vårt förhållningssätt till havet. Levande Legend består av ett antal formationer i pulverlackerad stål och plåt, som sitter på den sydvästra fasaden, tillsammans med två instuckna väggnischer på båda sidor om den. Formerna anspelar på hur vi människor läser av havet, både idag och historiskt.Formerna på den stora fasaden är hämtade från nutida vetenskapliga mätningar av de rörelser som finns under havets vattenyta, som spelar en viktig roll för vattencirkulationen i världshaven.I den vänstra nischen består formen av en vattenlinje som är ritad för hand. Den ska visa på hur vi förr i tiden använde våra sinnen och naturens skiftningar för att läsa av naturen och havet. Den högra nischen är istället inspirerad av SMHI:s mätningar av havsnivåhöjningen, som bygger på digitalisering, tekniska mätningar och diagram.

Konstnären Catrin Andersson har berättat om verket:

”Området har en stark anknytning till havet genom historien. Jag har velat ta in detta och knyta samman platsen med dagens tankar kring hur kommande klimatutmaningar förändrar vårt förhållningssätt till och syn på havet och vatten.”

Text: Göteborg konst

Motivering:

Catrins skissförslag har mycket hög verkshöjd och är väl genomarbetat. Konstgestaltningen tar sig an hela sydöstra fasaden och de båda nischerna på sidan av den. Den skapar på så sätt riktningar på platsen att navigera kring. Vänstra nischen med sin handritade kustlinje pekar ut mot havet och den högra med sin referens till stapeldiagram pekar in mot staden och civilisationen. Catrin har tagit ett helhetsgrepp om både tematiken och platsen vilket väver samman, tiden, platsen och de boende på ett fint sätt. En modig gestaltning som är visuellt tilltalande med en intressant tematik i flera lager som relaterar tydligt till havet och klimatet med fokus på samtiden. Konstgestaltningen har både ett direkt tilltal och flera komplexa lager som skapar förutsättningar för att gestaltningen kommer hålla väl över tid. Konstgestaltningen kräver inget eller minimalt underhållsarbete. Catrins skissförslag är det som anses bäst motsvarar uppdraget och urvalskriterierna.

Göteborg konst/Familjebostäder i Göteborg.

Wave pattern across the facade surface. Kustgatan 3, Göteborg.
Right side, diagram of the rising sea level. Photo: Hampus Bovbjerg Grip
Left side, hand drawn line of the coast. Photo: Hampus Bovbjerg Grip
LEVANDE LEGEND - vy från höger, staden, 2022
LEVANDE LEGEND - vy från vänster, havet, 2022
<< back