LEVANDE LEGEND (Eng. LIVING LEGEND)
Sculpture, 3 parts, in metall mounted on fasade of residence building.
Status: In progress 2022

Kustgatan 3

Göteborg, Sweden

<< back

LEVANDE LEGEND, 2022

Motivering:

Catrins skissförslag har mycket hög verkshöjd och är väl genomarbetat. Konstgestaltningen tar sig an hela sydöstra fasaden och de båda nischerna på sidan av den. Den skapar på så sätt riktningar på platsen att navigera kring. Vänstra nischen med sin handritade kustlinje pekar ut mot havet och den högra med sin referens till stapeldiagram pekar in mot staden och civilisationen. Catrin har tagit ett helhetsgrepp om både tematiken och platsen vilket väver samman, tiden, platsen och de boende på ett fint sätt. En modig gestaltning som är visuellt tilltalande med en intressant tematik i flera lager som relaterar tydligt till havet och klimatet med fokus på samtiden. Konstgestaltningen har både ett direkt tilltal och flera komplexa lager som skapar förutsättningar för att gestaltningen kommer hålla väl över tid. Konstgestaltningen kräver inget eller minimalt underhållsarbete. Catrins skissförslag är det som anses bäst motsvarar uppdraget och urvalskriterierna.

Göteborg konst/Familjebostäder i Göteborg.

 

LEVANDE LEGEND - vy från höger, staden, 2022
LEVANDE LEGEND - vy från vänster, havet, 2022
<< back