. 
CONNECT
Status: Proposal

STO metallic gold on facade of residencial building

Familjebostäder, Stockholm.

<< back

Gestaltingsförslaget CONNECT hämtar inspiration från vetenskapliga forskningsresultat och möten mellan icke vetenskapsgrundade teser inom ämnet Taktil Stimulering/beröring som jag har velat föra samman med bostadsområdet Midsommarkransen för att skapa en känsla av närvaro och värme i ett område där människor lever och vistas dagligen.

”Den som ständigt får uppleva beröringens gåva blir fri från rädsla, frisk till kropp och själ och frimodig i sin livsattityd
Se mig, hör mig, berör mig, älska mig”
Beijbom,1996.


För skissförslaget vill jag utgå från byggnadernas storlek och spela med kontrasten mellan stort och litet, abstrakt och föreställande och använda guldfärgen direkt på betongfasaden så att mönstren blir en del av byggnaderna, ett avtryck eller närvaro. Mönstren kommer att framträda olika mycket beroende på hur solen träffar fasadytorna och den genomfärgade, ljusgula betongen gör att övergången mellan de guldfärgade linjerna/cirklarna och fasad upplevs som mjuk och naturlig. Det cirkelformade mönstret bildar utgörs av linjer som på nära håll kan uppfattas som ett abstrakta mönster men på avstånd bildar en helhet - fingeravtryck, en närvaro av någon som varsamt håller händerna om huskroppen och skapar ett positivt energiflöde. Punkterna längs muren är målade parvis. Placera en hand på varje punkt så länkas platsen ihop.

I vårt moderna samhälle är det mycket som tyder på att vi har förlorat en del av den fysiska närhet som är viktig för oss som art (Bunkan, 1993). Kroppen kan uppvisa näringsbrist, men den kan också lida av känslobrist. Beteendeforskare kallar brist på beröring för att huden hungrar. Våldet i vårt samhälle är ständigt närvarande och det har ökat under 1990-talet. Vi lever i en lågberöringskultur och det är intressant att reflektera över vad det egentligen betytt för utformningen av vårt samhälle (Ehdin,1999).

Beröring/Taktil Stimulering kan användas på olika sätt i mötet med andra människor. Beröringen utgår från en helhetssyn på människan grundad på erfarenheter och forskning och den används alltid utifrån den enskildes behov och villkor. Metoden innebär att medvetet och strukturerat beröra huden med strykningar och olika kvalitéer av tryck, eller enbart hålla händerna stilla. Denna metod är i första hand en sinnesträning, en metod i daglig träning och omsorg, den kan också ses som en neuropsykologisk och neurofysiologisk behandlingsform (Birkestad, 1999). I vissa fall skulle massage kunna ersätta smärttabletter eller lugnande medel (Hauffman, 1997).
Beröringssinnet, taktila sinnet, är det sinne som utvecklas först, och det finns kvar hela livet ut (Ardeby, 1997).

<< back