DÄR ALLA FÄRGER HAR SITT URSPRUNG (eng. FROM WHICH ALL COLOURS SPRING)
2013

Indoor art commission. Screen print on 6 glass doors and painting/photo (diptyke) installation in corridor.

REGION SKÅNE

ARTIKLAR

<< back

Den konstnärliga gestaltningen DÄR ALLA FÄRGER HAR SITT URSPRUNG hämtar inspiration från intuition, naturvetenskap, arkeologi, tvärvetenskap och förhistorisk tid. En diamantform har plockats isär, fasetterna har separerats och spridits över platsen.
6 dörrar har fått en egen färg och tilldelats en uppsättning fasetter, staplade i en balansakt. Formen förstärker färgens kraft. Den logiska, vänstra hjärnhalvan koncentrerar sig på form, medan den kreativa högra sidan reagerar emotionellt på färg. En kombination av dessa kan få båda hjärnhalvor att samarbeta - låta det medvetna och omedvetna reagera unisont. Dörrarnas genomskinliga mönster binder samman utsida med insida och skapar ett flöde av energi mellan de båda utrymmena. På motstående vägg inne i varje rum hänger en diptyk med foto och måleri som återförenar den uppbrutna formen. En vitmålad glasskiva har fått diamantens fasetter inristade i sin yta och bildar en mall till fotografiet vid sidan av. Detta kan beskrivas som en översättning av diamantformen i ljus. Tillsammans bildar de båda delarna en helhet, en sluten cirkel. Titeln är hämtad från ljuset i en diamant, dess briljans, där alla färger har sitt ursprung.

<< back