. 
EARTHSTAR
2014

Outdoor art commission in Johannelund park area, Stockholm. 5 platonic spheres with light/bronze/stainless steel/one-way mirror glass.

Stockholm Konst/Exploateringskontoret

BLOG (In swedish only)
<< back

Konstnären Catrin Andersson har grävt ut Johannelunds historia och vänt upp och ner på markens lager av tid. Verket EARTHSTAR består av fem sfärer på Johannelundstoppen som förändras med dygnets ljusskiftningar. Innanför geometriska ytor av glas finns både skydd och en bild av markens gömda historia. Vid mitten av 1900-talet fanns det i Hässelby/Vinsta en blomstrande trädgårdsnäring med hundratals växthus, och utformningen av EARTHSTAR leder tankarna till dessa stora glashus med sina geometriska konstruktioner. De fem sfärerna är utspridda över området så att den som söker upp verkets delar
samtidigt upptäcker omgivningen. Konstnären undersöker också vad som göms i marken under våra fötter. På de fem platser där sfärerna skulle stå gjordes utgrävningar, och barn och andra boende kunde aktivt följa tillblivelsen av verket.
Under utgrävningstiden låg marken exponerad och även föremål från nutiden hamnade i de uppgrävda ytorna och fick följa med i avgjutningen. Dessa betongytor överfördes sedan till brons, detaljer som stenar och objekt polerades upp till gyllene glans. Därefter återfördes bronsytorna som "golv" i sfärerna – tidslagren vända upp och ner, med en tillsats av nutid. När det är mörkt ute lyser sfärerna inifrån. Envägsglaset är transparent från den mörka sidan så att man kan se in i de upplysta sfärerna på natten men soliga dagar bildar utsidan en spegel som fångar omgivningen. En öppning i varje sfär bjuder in till glasets skyddande rum för att utforska formen, speglingarna och avgjutningen. Besökaren blir en del av naturen.
Text av Stockholm konst

Dodekadern är placerad vid entrén till parken, nära bostadsområdet.
Dodekaedern
Sfärerna blir genomskinliga under kvällar och nätter när ljuset inuti lyser upp bottenplattan i brons. Dodekaedern i skymning.
Hexaedern (kuben)
Hexaedern (kuben) är placerad vid bostadsområdet nedanför toppen. Utsikt över nedre parkområdet.
Ikosaedern
Ikosaedern under dagtid. Glaset blir transparent. Foto: Victor Rangner.
Under kväll/natt - Inuti sfärerna reflekteras bronsplattan upp i glasytorna.
Oktaedern
Under dagtid är skulpturerna släckta och man kan se ut genom glaset. Foto: Victor Rangner.
Oktaedern på Johannelundstoppen.
Tetraedern
Tetraedern på toppen.
Bottenplattan i tetraedern.
Tetraedern
Vinter i Johannelund. Foto: Victor Rangner
Foto: Victor Rangner
Foto: Victor Rangner
För mer info om EARTHSTAR se bloggen Konst i Parken. >>
<< back